• TÌM BẤT ĐỘNG SẢN

  • SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

  • TÌM KIẾM VIỆC LÀM  -------------------------

  -------------------------

  -------------------------

  -------------------------

  -------------------------

  -------------------------

  -------------------------

  -------------------------

  -------------------------

  -------------------------

  -------------------------

  -------------------------

  • Đang online
  • :
  • 261

  • Thành viên
  • :
  • 7.366

  • Lượt truy cập
  • :
  • 10.200.228

  • Huyện Vĩnh Thạnh

                          GIÁ ĐÂT THỔ CƯ HUYỆN VĨNH THẠNH NĂM 2013

   1
   2
   3
   4
   5
    
   Đất ở trong các Khu dân cư và tiếp giáp các trục đường giao thông
   1
   Cụm dân cư vượt lũ - Thị trấn Thạnh An
   Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ
   500,000
   2
   Cụm dân cư vượt lũ - Thị trấn Vĩnh Thạnh
   Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp Quốc lộ 80
   2,500,000
   3
   Cụm dân cư vượt lũ - Thị trấn Vĩnh Thạnh
   Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ
   500,000
   4
   Cụm dân cư vượt lũ - Xã Thạnh An
   Toàn cụm
   300,000
   5
   Cụm dân cư vượt lũ - Xã Thạnh Lộc
   Toàn cụm
   300,000
   6
   Cụm dân cư vượt lũ - xã Thạnh Lộc (Sáu Bọng)
   Toàn cụm
   300,000
   7
   Cụm dân cư vượt lũ - Xã Thạnh Mỹ (số 8)
   Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp Quốc lộ 80
   800,000
   8
   Cụm dân cư vượt lũ - Xã Thạnh Mỹ (số 8)
   Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ
   300,000
   9
   Cụm dân cư vượt lũ - Xã Thạnh Thắng
   Toàn cụm
   300,000
   10
   Các Cụm dân cư vượt lũ - Xã Vĩnh Trinh
   Vị trí lô nền có mặt tiền tiếp giáp Quốc lộ 80
   800,000
   11
   Cụm dân cư vượt lũ - Xã Vĩnh Trinh
   Vị trí lô nền tiếp giáp các đường nội bộ trong cụm dân cư vượt lũ
   300,000
   12
   Đường Bờ Tràm
   Kênh Thắng Lợi 1
   Kênh Bốn Tổng
   300,000
   13
   Đường Kênh Thầy Ký (Bờ phía đông)
   Sau thâm hậu 50m Quốc lộ 80
   Cầu Bờ Bao
   400,000
   14
   Đường Kinh E
   Bờ Kinh Cái Sắn
   Kinh 600 (giáp ranh xã Thạnh An)
   400,000
   Kinh 600 (giáp ranh thị trấn Thạnh An)
   Trụ sở UBND xã Thạnh An và giáp ranh xã Thạnh Thắng
   300,000
   Ranh xã Thạnh An
   Trụ sở UBND xã Thạnh Thắng
   300,000
   15
   Đường Sĩ Cuông
   Ranh huyện Cờ Đỏ
   Kênh Bà Chiêu
   300,000
   16
   Đường Tỉnh 919 (Bốn Tổng – Một Ngàn) - Thị trấn Vĩnh Thạnh
   Sau thâm hậu 50m Quốc lộ 80
   Cầu Láng Chim
   1,000,000
   17
   Đường Tỉnh 919 (Bốn Tổng – Một Ngàn) - Xã Thạnh Quới
   Cầu Láng Chim
   Ranh huyện Cờ Đỏ
   600,000
   18
   Khu Dân cư chợ số 8
   Vị trí các lô nền tiếp giáp các đường nội bộ (Trừ các lô nền cặp Quốc lộ 80)
   300,000
   19
   Quốc lộ 80 - Thị trấn Thạnh An
   Cống số 15,5
   Cống Sao Mai
   1,200,000
   Cống Sao Mai
   Cầu Thầy Ký
   3,000,000
   Cầu Thầy Ký
   Cống số 18
   1,200,000
   Cống số 18
   Bến xe Kinh B
   1,500,000
   Bến xe kinh B
   Kinh B (ranh Kiên Giang)
   2,000,000
   20
   Quốc lộ 80 - Thị trấn Vĩnh Thạnh
   Cống 9,5
   Cống Lý Chiêu
   1,000,000
   Cầu Lý Chiêu
   Cầu Bốn Tổng (Trung tâm huyện)
   2,500,000
   Cầu Bốn Tổng
   Cống Thầy pháp (Trung tâm huyện)
   2,500,000
   Cống Thầy Pháp
   Cống Nhà Thờ
   2,500,000
   21
   Quốc lộ 80 - Xã Thạnh Mỹ
   Ranh tỉnh An Giang
   Cống số 7,5
   500,000
   Cống 7,5
   Cống số 8
   500,000
   Cống số 8
   Cống số 9 (trừ cụm DCVL)
   500,000
   Cống số 9
   Cống số 9,5
   600,000
   22
   Quốc lộ 80 - Xã Thạnh Quới
   Cống Nhà Thờ
   Cầu Láng Sen
   1,200,000
   Cầu Láng Sen
   Cống số 12
   850,000
   23
   Quốc lộ 80 - Xã Thạnh Tiến
   Cống số 12
   Cống số 15,5
   500,000
   24
   Quốc lộ 80 - Xã Vĩnh Trinh
   Cầu số 1
   Cầu số 2 (KV chợ xã)
   1,200,000
   Cầu số 2
   Cầu số 3
   1,000,000
   Cầu số 3
   Cầu số 5 (trừ cụm Dân cư vượt lũ)
   800,000
   Cầu số 5
   Ranh tỉnh An Giang
   800,000

    

    

   ----------------------------------------------------------------------------------------------

 •   
 • ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------

  ----------------------------------